U bent hier

Waarom lid zijn

  • Bundeling van krachten voor officiële instanties zoals bijvoorbeeld gemeente, provincie e.d.

  • Algemene belangenbehartiging ondernemers.

  • Deelname aan het Breed Economisch Overleg (BEO) bij de gemeente (officieel adviesorgaan)

  • Enkele keren per jaar overleg met de andere Heldense ondernemersverenigingen; Winkel Centrum Panningen,  Dörper Ondernemers, Ondernemend Beringe. Ook wel het 4-besturen overleg genoemd.

  • Algemene ledenvergadering voor de leden waar belangrijke onderwerpen worden besproken.

  • Netwerkavond voor de ondernemers waar interessante onderwerpen aan bod komen.

  • Jaarlijks ledenuitstapje of studiereis voor leden én partners.

  • Bedrijfsbezoeken bij eigen leden.

  • Deelname aan diverse convenanten bij o.a. Het Bouwens, Kies Techniek, het Ontdeklab et cetera

  • Organisatie iCafé voor verbindingen te leggen tussen ondernemers binnen Peel en Maas