U bent hier

Fancom bv

Fancom gaat wereldwijd voorop in de ontwikkeling van automatiseringssystemen voor de intensieve veehouderij. Met totale stalbeheersing creëren we optimale condities, zowel in de stal als voor de bedrijfsvoering van de boer. Dat doen we door klimaatbeheersing, voerautomatisering, biometrie en datamanagement zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar versterken en de ondernemer er optimaal profijt van heeft. Zo helpen wij hem kosten te besparen en rendement te verbeteren, het welzijn van zijn dieren te optimaliseren en emissies tot een minimum terug te brengen. Een belofte die we kunnen waarmaken omdat we koplopers zijn in onze branche. Met een voortdurende drang naar innovatie en een scherp oog voor nieuwe marktbewegingen.  

Industrieterrein 34
5981 NK PANNINGEN
T (077) 306 96 00
F (077) 306 96 01
E info@fancom.com
W www.fancom.com